Galéria

Vybrané ukážky nami realizovaných záhrad

Návrh a realizácia záhrady - Nitra

Realizácia záhrady - Galanta

Návrh a realizácia záhrady s potokom - Limbach

Rekonštrukcia záhrady - Trnava

Realizácia záhrady - Stredná odborná škola pedagogická

Vyvýšené záhony

Drobné záhradné stavby

Zrovnávanie terénu

Zakladanie trávnika

Spevnené plochy

Oporné múry